Karty do zabiegu - Clinita Poland

Go to content

KARTY ZABIEGOWE
witamy I karty zabiegowe

DOKUMENTACJA ZABIEGOWA W PMU – ZGODA KLIENTA

Polskie prawo wymaga uzyskania zgody od klientki na wykonanie zabiegu i choć nie  formułuje przy tym wymogu, że ta zgoda musi mieć formę pisemną, to jednakże stawia  szereg wymogów by uznać, że ta zgoda miała postać zgody ŚWIADOMEJ I OBJAŚNIONEJ.
Dokumentacja zabiegowa, została stworzona specjalnie dla branży beauty, pod kątem  zabiegów makijażu permanentnego. Zawiera 4 dokumenty które mają na celu wykazać  prawidłowy proces kwalifikacji zabiegowej, wypełnienie obowiązków informacyjnych wobec  klienta oraz uzyskanie świadomej i objaśnionej zgody na zabieg.

W skład dokumentacji wchodzi:
wywiad przed zabiegiem
informator zabiegowy
zgoda na zabieg wraz z kartą zabiegu
zgoda RODO

Dokumenty są edytowalne oraz posiadają miejsce do wstawienia własnego logo.Wywiad przedzabiegowy - ma na celu wykluczyć występowanie przeciwwskazań do  zabiegu, ustalić możliwość, rodzaj i stopień wystąpienia powikłań lub działań  niepożądanych. Pozwala on również ustalić czynniki mające wpływ na efekt zabiegowy lub  jego utrzymywanie się.

Informator zabiegowy – jest to dokument o charakterze informacyjnym, którego treść  obejmuje ten zakres zagadnień, który pozwoli nam mówić o uzyskanej zgodzie na zabieg, że  była ŚWIADOMA I OBJAŚNIONA.
Dokument ten zawiera więc informacje o  przebiegu zabiegu, przeciwwskazaniach do zabiegu, możliwych powikłaniach i działaniach  niepożądanych, możliwych do uzyskania efektów zabiegu i czynnikach, które na ten efekt  wpływają, zaleceniach przedzabiegowych oraz pozabiegowych.

Zgoda na zabieg - posiadająca niezbędne elementy, które powinna posiadać zgoda na  zabieg.

RODO – dokumentacja pozwalająca na przetwarzanie danych osobowych klientki oraz  zawierająca dodatkowe osobne zgody na wykorzystanie wizerunku w mediach  społecznościowych, materiałach marketingowych czy publikacjach edukacyjno-naukowych.

© Clinita Poland Katarzyna Pawłowska

ul. Szosa Chełmińska 138/4   87-100 Toruń / e-mail: academypmu@gmail.com
   Clinita, Vea  0048 789 200 951   
Szkolenia i urządzenia 0048 508 070 375  

created by © marekthorn.eu
Back to content